Penyelesaian cekap era maya

Pelanggan dalam era maya memerlukan penyelesaian teknologi maklumat (IT) yang menjana kecekapan, meningkatkan nilai bisnes selain menjana inovasi tanpa mengganggu teknologi sedia ada.
Berpengalaman lebih 25 tahun dalam memenuhi keperluan pengguna, Dell mengumumkan teknologi baru, perkhidmatan, peralatan pengurusan dan penyelesaian bisnes sedia ada.
Ia memberikan pilihan dan membantu pelanggan mengurangkan masa untuk membina, menguruskan dan mengekalkan keupayaan pusat data.
Membina kekuatan dalam industri dengan menjalinkan kerjasama dalam penyimpanan, pelayan, jaringan rangkaian dan perkhidmatan, Dell perkenalkan penyelesaian bersepadu produk perkakasan dan sistem keupayaan pengurusan kritikal.
Ia bagi mengatur kedudukan dan menjana beberapa elemen pusat data sebagai penyelesaian holistik.
Pendekatan berkenaan direka memberikan keberkesanan yang signifikan pada kedua-dua OPEX dan CAPEX dan menjalankan misi syarikat terbabit bagi mengurangkan bajet dengan mengekalkan status quo dan meningkatkan pelaburan dalam projek inovatif.
Ketika pelanggan melihat kepada operasi pusat data yang kemas, kombinasi platform penyimpanan generasi baru dan model infrastruktur pintar menjadi bertambah penting.
Produk penyimpanan baru Dell EqualLogic, rangkaian penyelesaian Dell PowerConnect dan pelayan Dell Power Edge, semua dibina pada piawai industri, ditambah dengan Dell Storage, Virtualization and Support Services menjana organisasi dan ketangkasan aplikasi bagi membantu pelanggan memberikan tumpuan kepada inovasi sebagai asas.
Bagi membantu pelanggan mengatur penyelesaian pusat data integrasi maya-sedia, Dell memperkenalkan enam Dell Business Ready Configuration yang terkini.
Ini boleh membantu pelanggan mengurangkan kompleksiti dan percubaan yang terlibat dalam mengatur projek maya.
Ini dilakukan dengan membawa pelayan terbaik, penyimpanan, rangkaian dan teknologi maya dalam pra konfigurasi dan pengesahan bagi memastikan penyusunan yang pantas.
Penyelesaian berkenaan bersepadu dengan infrastruktur pelanggan sedia ada selain membenarkan mereka mendapat faedah menggunakan sama ada hypervisors VMware® atau Microsoft®.
Pelanggan hanya perlu memulakan pengatur infrastruktur bagi penggabungan bagi pelanggan yang lebih matang dan mencari keupayaan pemulihan bencana dan Dell ada jalan penyelesaiannya.

Sumber: Utusan Malaysia Online - Megabait - 6.12.2010

0 comments:

Post a Comment