Rekabentuk Komputer

Apa dia Form Factor

Pada sesebuah computer Form Factor adalah size, bentuk atau gambarajah dari segi fizikal objek computer tersebut. Pada kebiasannya ia digunakan untuk mengenal sesuatu size sesebuah computer seperti casing computer dan komponen dalaman seperti Motherboard.  

Mengenali Form Factor  Motherboard
 1. Micro ATX
 2. ATX
 3. BTX (Baru, kini)
 4. Rekabentuk sendiri (Non Form Factor Specific)
         - eg. NLX  biasanya size kecil,   Fluex ATX

Mengenali Form Factor Casing
 1. ATX
 2. Micro ATX
 3. Tower
 4. Desktop
 5. BTX

Power Supply
 1. ATX
 2. TFX
 3. SFX
 4. CFX
 5. LFX

Sistem Design (Rekabentuk Sistem)
 1. ATX
 2. Micro ATX
 3. BTX
 4. Rekabentuk sendiri (Non Form Factor Specific)

BTX
Maksud BTX adalah Balanced Technology Extended.  Ia direka bentuk untuk meseimbangkan antara system pengudaraan (termal management), bunyi (acoustic), peningkatan prrestasi (system performance dan saiz system rekabentuk yang dikehendaki tran masa kini.
Sistem Termal – adalah penting untuk tujuan pengaliran udara. Pengaliran urada yang baik, boleh memberi kesan yang baik kepada komponen dalaman komputer.  Kedudukan kipas juga perlu diambil kira untuk system ini.  Pengaliran udara yang baik juga boleh mengurankan kesan bunyi pada system kipas.  Kedudkan arah aliran udara ini perlu mengambil kira kedudukan Prosesor, Chipset dan graphic controller. 

Micro ATX
Faktor telah dibangunkan bentuk microATX sebagai satu evolusi alam semula jadi faktor bentuk ATX memberitahu arah aliran pasaran baru dan teknologi-teknologi PC.Manakala sanggup faedah yang sama tentang spesifikasi bentuk ATX faktor, Faktor bentuk microATX mempertingkatkan di atasnya spesifikasi lepas di Beberapa kawasan utama.Trend semasa ini industri menunjukkan dengan pengguna memerlukan satu situasi bagi keperluan PC mereka.Tanpa korban faedah tentang ATX, Faktor ini bentuk mengutarakan keperluan yang kos dengan mengurangkan saiz motherboard.Mungkin boleh dibuat motherboard yang kecil dengan mengurangkan bilangan selit i/o dilengkapi untuk yang terlibat.Kesan keseluruhannya perubahan-perubahan dengan mengurangkan ini saiz kos yang berkaitan dengan reka bentuk Sistem itu seluruh.Adalah Kesan yang dijangkakan dengan pengurangan ini yang lebih rendah kos Sistem jumlah ke pengguna akhir.

ATX
ATX telah menjadi sebagai evolusi daripada faktor bentuk Baby-AT dan ternyata memberi keselesaan untuk kegunaan semasa. Ia kerana memberi peluang atau ruang kepada pengguna untuk menambah bilangan komponen yang dikehendaki mengikut keperluan pengguna contongya boleh menanbah Kad pengembangan kerana biasanya ATX mempunya jumlah slot pengembangan yang lebih. Begitu juga denga komponen lain.

TFX
Thin Form Factor – adalah untuk power supply yang direka khas (unik) untuk keluaran kuasa 12Volt.SFX
Direka has untuk microATX dan FlexATX  dimana bekalan kuasa untuk -5Volt tiada untuk power supply jenis ini.

CFX
Compact Balance Form Factor untuk kegunaan BTX form factor . diguna untuk form factor yang keci sahaja.

LFX
Support system BTX form factor. Diguna untuk semua komputer  BTX Form factor.

0 comments:

Post a Comment