Tipss

10 tip mengesan  kerosakkan   Komputer sebelum kita menghantar untuk dibaiki

  1. Mentakrifkan permasalahan atau memahami
-          Contoh apa yang dimaksudkan dengan “ Tidak berfungsi”
-          Adakan ada pemasangan perkakasan baru

  1. Periksa perkara yang remeh atau mudah seperti
-          Cabel Power Disambung atau tidak, switch dipasangkan atau tidak, cable dalam keadaan baik, Cable tetikus dan papan kekunci dalam keadaan baik atau periksa semua cable.

  1. Periksa perkakasan yang berkaitan dengan penyambungan kuasa.
-          Kabel kuasa berfungsi, Soket tiada masalah

  1. Reboot Sistem kita tau restart.

  1. Bezakan antara permasalahan Perkakasan atau perisian

  1. Kalau perkaksan bermasalah cari component mana yang bermasalah.
-          Contoh tiada  paparan langsung. Kita bermula dengan monitor dahulu kemudian baru kita lihat komponen lain dan seterusnya.

  1. Kalau masalah berpunca dari Perisian, sila restart komputer semula dan guna arahan yang membolehkan kita masuk system seperti
- arahan F8 kemudian safe mood    .. biasa digunakan untuk Windows 98, 2K, NT,
- Last Known Good Configuration biasanya pada – Win XP dan 2000

  1. Periksa kandungan maklumat servis samada jaminan  samada meliputi perkakasan, perisian atau kedua-duanya sekali.
  1. Sekiranya terdapat yang rosak atau patah jangan cuba baiki.
  1. Minta bantuan pada yang lebih arif.


0 comments:

Post a Comment