Software

Sistem Pengoperasian Komputer

Bagaimana hendak memasukkan sistem pengoperasian kedalam sesebuah komputer. Ini hanya yang berkaitan dengan Windows base sahaja. Seperti Windows 95, Windows 98, Windows 98SE, Windows ME,Windows 2000, Windows 2000 Server, Windows XP dan Windows 2003,

Apakah Maksud FAT dan NTFS?

Dalam Windows base biasanya kita boleh meletakan system partition komputer samada FAT 32 atau NTFS.

FAT – File Alacotation Table
NTFS – New Technology File System

Beza keduanya


NTFS
FAT 321
Ada system Keselamatan
Tiada system Keselamatan
2
Ada Kelebihan technology. Seperti Compress system, Encrypt  untuk keselamatan data.
Tiada
3
Terdapat Kuota
Tiada


Apa dia Sistem Pengoperasian?

Ia adalah interface atau perantara atau penghubung antara mesin dan Manusia. Lebih dikenali sebagai perantara untuk kita bercakap dari komputer dengan manusia tau sebaliknya.

Apakah langkah yang perlu dilakukan sebelum kita memasukkan system pengoperasian.

  1. Pengetahuan sedikit diperlukan
-          Seperti Perkakasan sebelum membuat pemasangan system
-          Buat semakan compatibility perkakasan dan system yang hendak dimasukkan samada ia sesuai atau tidak.

Memasukkan Sistem pengoperasian. Ia biasanya ada dua cara

  1. Upgrade Installation
  2. Clean Installation

0 comments:

Post a Comment